Organizatorem NOE Festiwalu jest Stowarzyszenie ENOKULTURA.

Wszelkich informacji dotyczących NOE Festiwalu udzielają:

Arkadiusz Tarasińskia.tarasinski@noefestiwal.pl

Marian Jeżewskim.jezewski@noefestiwal.pl

Marta Witek  ds: media, public relations – m.witek@noefestiwal.pl  | tel. +48  690 002 404

..


.


Oferta sponsorska:

   Pismo przewodnie oferty sponsoringowej   

   Oferta sponsorska    

.